UPLATNICU POPUNITI KAO NA DONJEM OBRASCU.
Drugi primerak doneti u klub kao potvrdu o uplati. Takodje, ukoliko plaćanje vršite elektronski, dovoljno je da sacuvate sliku uplatnice sa brojem reference.